تکذیب افزایش شهریه دکتری دانشگاه پیام نور
تعداد بازدید : 11 |

تکذیب افزایش شهریه دکتری دانشگاه پیام نور آغاز توزیع کارت آزمون زبان دانشگاه آزاد
تعداد بازدید : 11 |

آغاز توزیع کارت آزمون زبان دانشگاه آزاد


 آغاز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از فردا
تعداد بازدید : 38 |

آغاز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از فردا


 آغاز تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان کرونایی کنکور
تعداد بازدید : 21 |

آغاز تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان کرونایی کنکورامکان آموزش حضوری برای ترم آینده وجود ندارد
تعداد بازدید : 33 |

امکان آموزش حضوری برای ترم آینده وجود ندارد