کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
تعداد بازدید : 407 |

کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد

کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1 » ادامه خبر


کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
تعداد بازدید : 271 |

کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد

کلید نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اعلام شد
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1 » ادامه خبر امشب،آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت
تعداد بازدید : 309 |

امشب،آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشتآیین نامه بخش آموزش
تعداد بازدید : 563 |

آیین نامه بخش آموزش


انتخاب رشته بیش از ۲۲۹ هزار داوطلب در آزمون ارشد
تعداد بازدید : 392 |

انتخاب رشته بیش از ۲۲۹ هزار داوطلب در آزمون ارشد