همایش رایگان واحد آزمون (25 بهمن 94)
تعداد بازدید : 423 |

همایش رایگان واحد آزمون (25 بهمن 94)


اطلاعیه مهم
تعداد بازدید : 985 |

تعطیلی آموزشگاه در 22بهمنتقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1395 در یک نگاه
تعداد بازدید : 8086 |

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1395


برگزاری نمایشگاه کتاب در جهرم
تعداد بازدید : 348 |

برگزاری نمایشگاه کتاب در جهرم


برگزاری کلاس درس جنین شناسی دکتری
تعداد بازدید : 673 |

برگزاری کلاس درس جنین شناسی دکتری


برگزاری نمایشگاه کتاب در بندرعباس
تعداد بازدید : 750 |

برگزاری نمایشگاه کتاب در بندرعباس


برگزاری دوره MHLE
تعداد بازدید : 874 |

برگزاری دوره MHLE


برگزاری کلاس شیمی تجزیه دستگاهی
تعداد بازدید : 439 |

برگزاری کلاس شیمی تجزیه دستگاهی