نشریه داخلی گروه - شماره 6
تعداد بازدید : 1484 |

ماهنامه هدفاطلاعیه مهم
تعداد بازدید : 1644 |

اطلاعیه مهم


آغاز آزمون های آزمایشی مقطع دکتری
تعداد بازدید : 1015 |

آغاز آزمون های آزمایشی مقطع دکتری


تخفیف ویژه کلیه خدمات موسسه به مناسبت روز دانشجو در تمام نمایندگیها و شعب
تعداد بازدید : 957 |

تخفیف کلیه خدمات موسسه به مناسبت روز دانشجو


تعطیلی موسسه در روزهای 19 و 20 آذر ماه
تعداد بازدید : 531 |

تعطیلی موسسه در روزهای 19 و 20 آذر ماه


گردهمایی بسته های آموزشی
تعداد بازدید : 1057 |

گردهمایی بسته های آموزشیآناتومی، فیزیولوژی، ژنتیک، ایمونولوژی، داروسازی
تعداد بازدید : 1429 |

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...