همایش رایگان کارشناسی ارشد 6 آبان 94
تعداد بازدید : 1527 |

همایش رایگان کارشناسی ارشد 6 آبان 94


اطلاعیه تغییر تاریخ همایش ژنتیک دکتری
تعداد بازدید : 991 |

اطلاعیه تغییر تاریخ همایش ژنتیک دکتری


تخفیف کتاب هارپر، جاوتز، ابوالعباس
تعداد بازدید : 2255 |

تخفیف کتاب هارپر، جاوتز، ابوالعباس


مجموعه اکولوژی دریا (با تاکید بر آلودگی دریا و پستانداران دریایی)
تعداد بازدید : 1016 |

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد


محوریتهای همایش 16 مهر
تعداد بازدید : 1115 |

محوریتهای همایش 16 مهر


تاریخ شروع برگزاری کلاسهای ترم پاییز 94
تعداد بازدید : 2562 |

تاریخ شروع برگزاری کلاسهای ترم پاییز 94


اطلاعیه قوانین کلاسها
تعداد بازدید : 1584 |

اطلاعیه قوانین کلاسها


رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94
تعداد بازدید : 38083 |

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94


IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده ویژه مامایی
تعداد بازدید : 2355 |

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد