(IQB آمار زیستی) انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد
تعداد بازدید : 2015 |

IQB آمار زیستی


مشاوره رایگان با اساتید
تعداد بازدید : 2454 |

بهترین فرصت برای پاسخ به سوالات کنکوری


همایش رایگان 16 مهر ماه
تعداد بازدید : 2112 |

همایش رایگان 16 مهر ماه


انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد
تعداد بازدید : 1472 |

Learning With Laugh


طرح طلایی چیست؟
تعداد بازدید : 3307 |

طرح طلایی چیست؟


اطلاعیه تغییر آدرس شعبه کرمان دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 3185 |

اطلاعیه تغییر آدرس شعبه کرمان دکتر خلیلی


IQB بیوانفورماتیک پزشکی
تعداد بازدید : 2033 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...


میانبر الگوریتم باکتری (عمومی و سیستماتیک)
تعداد بازدید : 1588 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد


اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 6078 |

اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی


اولین همایش پرستاری و مامایی
تعداد بازدید : 1508 |

اولین همایش پرستاری و مامایی