شروع ثبت نام طرح مشاوره و پشتیبانی ویژه
تعداد بازدید : 2547 |

شروع ثبت نام طرح مشاوره و پشتیبانی ویژه


بولتن (چکیده مفاهیم و آموزه‌های رتبه‌های برتر)
تعداد بازدید : 2048 |

تصاویر و مشخصات بولتن ها روی سایت قرار گرفت


تخفیف ویژه 60% کتاب ایمنولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس
تعداد بازدید : 1734 |

تخفیف کتاب


تخفیف ویژه 50% کتاب جاوتز
تعداد بازدید : 1931 |

تخفیف کتاببرنامه روزهای 27و28 تیر ماه آموزشگاه دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 1749 |

برنامه روزهای 27و28 تیر ماه آموزشگاه دکتر خلیلی


رتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94
تعداد بازدید : 2588 |

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94

رتبه 1 نانوفناوری پزشکی  آزمون ارشد وزارت بهداشت 94 » ادامه خبر


رتبه 1 و 3 تغذیه آزمون ارشد بهداشت 94
تعداد بازدید : 5643 |

رتبه 1 و 3 تغذیه آزمون ارشد بهداشت 94

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت 94 » ادامه خبر


رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94
تعداد بازدید : 5432 |

رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94

رتبه 1 و 2 بیوشیمی بالینی آزمون ارشد بهداشت 94 » ادامه خبر


رتبه 1 مامایی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94
تعداد بازدید : 3341 |

رتبه 1 مامایی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94

رتبه 1 مامایی آزمون ارشد وزارت بهداشت 94 » ادامه خبر