برگزاری همایش دو روزه تکنیکهای عملی (سرولوژی) و مقالات ایمنی

برگزاری همایش دو روزه تکنیکهای عملی (سرولوژی) و مقالات ایمنی » ادامه خبر


20 درصد تخفیف ویژه تا 19 خردادماه
تعداد بازدید : 820 |

20 درصد تخفیف ویژه تا 19 خردادماه

20 درصد تخفیف ویژه تا 19 خردادماه » ادامه خبر


همایش کلک دکترخلیلی
تعداد بازدید : 1293 |

تکنیک های ماه آخر و جلسه کنکور ارشد بهداشت


پاسخنامه آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت 96
تعداد بازدید : 5927 |

پاسخنامه آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت 96

پاسخنامه آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت » ادامه خبر


سایت های آموزش مجازی تحت نظر اساتید اصلی
تعداد بازدید : 1611 |

سایت های آموزش مجازی تحت نظر اساتید اصلی

سایت های آموزش مجازی تحت نظر اساتید اصلی » ادامه خبر


همایش های جمع بندی یک روزه دکتری وزارت بهداشت گروه آموزشی دکترخلیلی

همایش های جمع بندی یک روزه دکتری وزارت بهداشت گروه آموزشی دکترخلیلی » ادامه خبر


تغییرات برگزاری آزمون آزمایشی 29 اردیبهشت
تعداد بازدید : 821 |

تغییرات برگزاری آزمون آزمایشی 29 اردیبهشت

تغییرات برگزاری آزمون آزمایشی 29 اردیبهشت » ادامه خبر


برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
تعداد بازدید : 7368 |

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96 » ادامه خبردفترچه راهنمای آمون دکتری وزارت علوم 96 منتشر شد
تعداد بازدید : 943 |

دفترچه راهنمای آمون دکتری وزارت علوم 96 منتشر شد