برنامه کلاسی روز پنجشنبه 8 آذر ماه 97
تعداد بازدید : 56 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 8 آذر ماه 97برنامه کلاسی چهارشنبه 6آذر97 واحد انقلاب
تعداد بازدید : 47 |

برنامه کلاسی چهارشنبه 6آذر97 واحد انقلاب


برنامه کلاسی سه شنبه 6 آذر ماه
تعداد بازدید : 42 |

برنامه کلاسی سه شنبه 6 آذر ماه


برنامه کلاسی روز دوشنبه 5 آذر ماه 97
تعداد بازدید : 44 |

برنامه کلاسی روز دوشنبه 5 آذر ماه 97کارگاه 3 روزه MHLE ویژه آزمون 15 آذر 97
تعداد بازدید : 153 |

کارگاه 3 روزه MHLE ویژه آزمون 15 آذر 97

کارگاه 3 روزه MHLE ویژه آزمون 15 آذر 97 » ادامه خبربرنامه کلاسی شنبه 3 آذر واحد انقلب
تعداد بازدید : 42 |

برنامه کلاسی شنبه 3 آذر واحد انقلب


کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد

شرکت در کلاسهای دفتر مرکزی دکترخلیلی محدودیت جغرافیایی ندارد. » ادامه خبر