برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد
تعداد بازدید : 88 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 مردادماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 مردادماه » ادامه خبر


آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 227 |

آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد
تعداد بازدید : 111 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد » ادامه خبر


برگزاری دوره چهل و هشتم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه (دریافت کارت ورود به جلسه)

برگزاری دوره سوم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه » ادامه خبر


تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97
تعداد بازدید : 613 |

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 7 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 7 مردادماه » ادامه خبربرنامه کلاسی روز پنجشنبه 21 تیر ماه
تعداد بازدید : 126 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 21 تیر ماه