برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94
تعداد بازدید : 849 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 5 مهر 94


کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)
تعداد بازدید : 1310 |

کلاس فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)


کلاس فوق العاده بیوشیـمی دکتـری (دوره دوم )
تعداد بازدید : 613 |

کلاس فوق العاده بیوشیـمی دکتـری (دوره دوم )کلاس فوق العاده بیوشیمی ( ارشد تابستان)
تعداد بازدید : 799 |

کلاس فوق العاده بیوشیمی ( ارشد تابستان)


نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد
تعداد بازدید : 880 |

نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمد نژاد


اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز پنجشنبه 2 مهر
تعداد بازدید : 1124 |

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز پنجشنبه 2 مهر


آزمون 6 کلاسی بیوشیمی استاد عسگرخانی
تعداد بازدید : 888 |

آزمون 6 کلاسی بیوشیمی استاد عسگرخانی


نتایج آزمون 4 کلاسی زبان استاد شاهرضا
تعداد بازدید : 917 |

نتایج آزمون 4 کلاسی زبان استاد شاهرضا


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94
تعداد بازدید : 1040 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94