اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مرداد
تعداد بازدید : 174 |

اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مردادبرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد
تعداد بازدید : 70 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 مردادماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 مردادماه » ادامه خبر


آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 168 |

آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد
تعداد بازدید : 69 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد » ادامه خبر


برگزاری دوره چهل و هشتم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه (دریافت کارت ورود به جلسه)

برگزاری دوره سوم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه » ادامه خبر


تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97
تعداد بازدید : 544 |

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97 » ادامه خبر