۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 3131

آخرین فرصت برای آمادگی آزمون 97

 
برنامه نکته تست آزمون کارشناسی ارشد 97
 
نام کلاس نام استاد شروع پایان تعداد ساعات زمان
بیوشیمی (تابستان) دکتر محمدنژاد 7 اردیبهشت 4 خرداد 20 ساعت جمعه 16- 12:30
بیوشیمی (پاییز) دکتر محمدنژاد 8 اردیبهشت 5 خرداد 20 ساعت شنبه 20-16
بیوشیمی (پاییز) دکتر محمدنژاد 14 اردیبهشت 11 خرداد 20 ساعت جمعه 12-8
بیوشیمی (تابستان و پاییز) استاد عسگرخانی 13 اردیبهشت 10 خرداد 20 ساعت پنجشنبه 16-12
ایمنی شناسی (تابستان و پاییز) دکتر خلیلی 5 اردیبهشت 6 تیر 30 ساعت چهارشنبه 17-14
ایمنی شناسی(تابستان و پاییز) دکتر خلیلی 7 اردیبهشت 8 تیر 40 ساعت جمعه 12-8
باکتری شناسی دکتر بلوری 6 اردیبهشت 10 خرداد 18 ساعت پنجشنبه 16 – 12:30
سلولی و مولکولی(تابستان) و (پاییز) دکتر بهروزی اقدم 13 اردیبهشت 10 خرداد 16 ساعت پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی (تابستان) و (پاییز) دکتر بهروزی اقدم 18 اردیبهشت 8 خرداد 16 ساعت سه شنبه 17:30- 13:30
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم  
 
   24 اردیبهشت
 
 
      7 خرداد
16 ساعت  دوشنبه 17:30 - 13:30
جلسه آخر به صورت 2 جلسه ای برگزار می گردد
شیمی آلی و عمومی(پاییز) دکتر اکبری 4 خرداد 1 تیر 20 ساعت پنجشنبه 12-8
خون شناسی و بانک خون دکتر نامجو 6 اردیبهشت 24 خرداد 32 ساعت پنجشنبه 12-8
فیزیولوژی* دکتر قاسمی 9 اردیبهشت 27 خرداد 40 ساعت یکشنبه 20 - 15
تغذیه دکتر محمد زاده 20 اردیبهشت 31 خرداد 28 ساعت پنجشنبه 12- 8
ژنتيك پایه و پزشکی(تابستان)و(پاییز) دکتر اكبري 14 اریبهشت 21 اردیبهشت 8 ساعت جمعه 12-8
ویروس شناسی (پاییز) دکتر یزدانی 19 اردیبهشت 23 خرداد 20 ساعت چهارشنبه 12-8
انگل شناسی دکتر رییسی 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 ساعت جمعه 20-16(میرداماد)
بیوفیزیک (پاییز) دکترآذریان 3 اسفند 24 اسفند 16 ساعت پنجشنبه 16- 12:30
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی (پاییز) دکتر سردارآبادی 17 فروردین 17 فروردین 6 ساعت جمعه16-10
فیزیک عمومی(پاییز) دکتر اسدی 20 اردیبهشت 20 اردیبهشت 4 ساعت پنجشنبه  16-12:30
فیزیک اتمی وهسته ای (پاییز) دکتر فراهانی  5 اردیبهشت 19 اردیبهشت 10 ساعت چهارشنبه 19 – 14     (2 جلسه )
فیزیولوژی ورزشی دکتر  صالحیان 23 فروردین 30 فروردین 8 ساعت پنجشنبه  12-8
سنجش (علوم ورزشی) دکتر  صالحیان 23 فروردین 23 فروردین 6 ساعت پنجشنبه 18-12
آسیب شناسی اصلاحی دکتر حسینی 18 اسفند 18 اسفند 10 ساعت جمعه  20- 10
سم و دارو شناسی دکتر رحیم زادگان 13 اردیبهشت 13 اردیبهشت 4 ساعت پنجشنبه 12-9
سازمان مدیریت بهداشت ودرمان (پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت یکشنبه  16-14
کلیات بهداشت (پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت یکشنبه 18-16
اصول و مبانی مدیریت (پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت یکشنبه  20-18
اقتصاد بهداشت (پاییز) استاد علیزاده 9 اسفند 30 خرداد 68 ساعت چهارشنبه 19-15
پرستاری داخلی و جراحی استاد حیدری 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 30 ساعت جمعه 16-8
جنین شناسی (پاییز) دکتر عبدالهی 21اردیبهشت 4 خرداد 8 ساعت جمعه 15-12
بافت شناسی (پاییز) دکتر عبدالهی 21اردیبهشت 4 خرداد 8 ساعت جمعه20-17
آناتومی (تشریح) (پاییز) دکتر عبدالهی 21اردیبهشت 11 خرداد 16  ساعت جمعه 12- 8
ریاضی عمومی (پاییز) استاد طباطبایی 14 اردیبهشت 28 اردیبهشت 9 ساعت جمعه 19:30-16:30
زبان (پاییز) دکتر يعقوبي 30 فروردین 7 تیر 24 ساعت پنجشنبه 16-12:30(6جلسه)
یک هفته در میان
زبان دکتر شاهرضا 16 فروردین 31 خرداد 48 ساعت پنجشنبه20-16
زبان دکتر شاهرضا 17فروردین 1 تیر 48 ساعت جمعه 16 – 12:30
زبان (پاییز) استادحیدرنیا 13 اردیبهشت 10 خرداد 24 ساعت (5  جلسه) پنجشنبه 20-16
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاسها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.
شعبه انقلاب              02166568621     ( داخلی 1) 
شعبه میرداماد        02122856620