۹ دی ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 731

از اهمیت درس استعداد تحصیلی غافل نشوید

دوره تخصصی استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت آغاز شد
از اهمیت درس استعداد تحصیلی غافل نشوید

آغاز دوره: دی ماه

 
استاد مروج پنجشنبه 12-8
استاد مدنی جمعه 16-12:30
استاد مدنی جمعه 20-16