۶ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 232

از هرکجا که هستید در کلاس شرکت کنید

گروه آموزشی دکترخلیلی کلاس  وب کنفرانس دروس مامایی را برگزار می کند
از هرکجا که هستید در کلاس شرکت کنید

جنین شناسی                   یکشنبه 19-21
بهداشت مادر و کودک        دوشنبه 19-21
بارداری و زایمان                 سه شنبه 19-21

کسب اطلاعات بیشتر:
021-66568621 داخلی 1
021-22856620
تماس با نمایندگی شهرتان