۲۲ مهر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 647

اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97
اصلاحیه 10 آبان - تاریخ شروع ترم دکتری 98- 97
نام درس نام استاد روز ساعت تاریخ برگزاری محل برگزاری کلاس
ویروس شناسی(دکتری) دکتر یزدانی شنبه 16 الی 19 26 آبان -
استعداد تحصیلی ( دکتری) استاد مروج 16 الی 20 10 آذر -
اصول و روش اپیدمیولوژی (دکتری) استاد عباسی سه شنبه 13 الی 17 22 آبان -
سم شناسی (دکتری) دکتر رحیم زادگان چهارشنبه 16 الی 20 23 آبان -
قارچ شناسی (دکتری) گروه اساتید 17 الی 20 23 آبان -
استعداد تحصیلی (دکتری) استاد مروج پنجشنبه  8 الی 12 5 مهرماه 301
بیوشیمی (دکتری)/ بیوشیمی تخصصی(دکتری) دکتر محمدنژاد 8 الی 12 3 آبان 401
آسیب و حرکات اصلاحی (دکتری) دکتر حسینی 8 الی 12 24 آبان -
نوروآناتومی (دکتری) دکترحسینی 8 الی 12 24 آبان -
درمان شناسی (دکتری) دکتر رحیم زادگان 8 الی 12 24 آبان -
تغذیه (دکتری) استاد جلالی  8 الی12 10 آبان  
سلولی و مولکولی (دکتری) دکتر اقدم 12:30 الی 17 3 آبان 501
خون شناسی (دکتری) دکتر نامجو 12:30 الی 16 10  آبان 301
فارماکولوژی (دکتری) دکتر رحیم زادگان 13 الی 16 24 آبان -
نورو فارماکولوژی (دکتری) دکتر رحیم زادگان 13 الی 16 24 آبان -
بیوشیمی ورزشی(دکتری) دکتر صالحیان 16 الی 19 24 آبان -
فیزیولوژی ورزشی (دکتری) دکتر صالحیان 16 الی 19 24 آبان -
شیمی دارویی (دکتری) دکتر وفادارنژاد 16 الی 20 10 آبان  
نوروبیولوژی (دکتری) دکتر رستمی 16 الی 20 24 آبان -
انگل شناسی(دکتری) گروه اساتید 17 الی 20 24 آبان -
فیزیولوژی غدد (دکتری) استاد عبدی 17 الی 20 24 آبان -
ایمنی  (دکتری) دکتر خلیلی جمعه 8 الی 12 4 آبان  
ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی(دکتری) دکتر اکبری 8  الی 12 25 آبان -
نوروفیزیولوژی (دکتری) دکترحسینی 8 الی 12 24 آبان -
جنین شناسی (دکتری) دکتر مجیدپور 12 الی 16 24 آبان -
فارماسیوتیکس   دکتری) دکتر جاویدی 12:30 الی 16 24 آبان -
نانو فناوری پزشکی (دکتری) دکتر سردار آبادی 12:30 الی 20 شروع از آذر -
میکروب شناسی (دکتری) دکتر بلوری 13 الی 17 4 آبان  
استعداد تحصیلی (دکتری) استاد مدنی 16 الی 20 4 آبان  
فارماکوگنوزی (دکتری) دکتر نوروزی 16 الی 20 24 آبان -
آناتومی  (دکتری) گروه اساتید 16 الی 20 24 آبان -
بافت شناسی (دکتری) دکتر مجید پور 16 الی 20 24 آبان -