۳۰ آبان ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 747

اطلاعیه برگزاری آزمون آزمایشی موسسه دکتر خلیلی در تاریخ 8 آذرماه

اطلاعیه برگزاری آزمون آزمایشی موسسه دکتر خلیلی در تاریخ 8 آذرماه

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند؛
آزمون آزمایشی شماره 1 برای داوطلبان آزمون 12 مرحله وزارت بهداشت و 10 مرحله وزارت علوم در تاریخ 8 آذرماه برگزار خواهد شد.

کسب اطلاعات بیشتر: 02166568621 داخلی 4