۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 542

اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه دکتر خلیلی از  تاریخ سه شنبه 13خرداد تا جمعه 17 خرداد

اطلاعیه واحد آموزش

به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم

کلیه واحدهای آموزشگاه دکتر خلیلی

 از تاریخ سه شنبه 14 خرداد تا جمعه 17 خرداد ماه تعطیل میباشد.