۸ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1803

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه
آموزشگاه دکتر خلیلی در روزهای پنجشنبه و جمعه 9 و 10 مهرماه دایر می باشد . به استثناء کلاس های کنسل شده  که به شرح زیر می باشد :
  • ژنتیک ارشد تابستان دکتر اکبری ،جمعه  10 مهر ماه.
  • ژنتیک پزشکی عمومی (دکتری) دکتر اکبری، جمعه 10 مهرماه . 
  • ژنتیک تخصصی (دکتری) دکتری اکبری ، جمعه 10 مهر ماه .