۲۰ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 820

اطلاعیه شماره 17 سنجش در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 95-94

اطلاعیه شماره 17 سنجش در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 95-94