۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 206

اطلاعیه فوق العاده سلولی و مولکولی(ویژه کد پنجشنبه)دکتر اقدم
 
  اطلاعیه فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه کد پنجشنبه) دکتر اقدم
*کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه کد پنجشنبه)دکتر اقدم،شنبه 23 شهریور  ساعت14:30 الی17:30 برگزار خواهد شد.