۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 47

اطلاعیه فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی(ویژه کد سه شنبه تابستان)دکتر اقدم
 
اطلاعیه فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی(ویژه کد سه شنبه تابستان)دکتر اقدم  
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
*فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی (ویژه کد سه شنبه تابستان) دکتر اقدم،پنجشنبه 1 اسفند ساعت 8 الی 12 برگزار میگردد.