۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 56

اطلاعیه فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی(ویژه کد پنجشنبه تابستان)دکتر اقدم
 
 
اطلاعیه فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی( ویژه کد پنجشنبه تابستان )دکتر اقدم
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
*فوق العاده کلاس سلولی و مولکولی (ویژه کد پنجشنبه تابستان) دکتر اقدم،سه شنبه 29 بهمن   ساعت 8:30 الی 12:30 برگزار میگردد.