۲۵ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 37

اطلاعیه فوق العاده کلاس شیمی آلی و عمومی(مبحث عمومی) دکتر اکبری
 
اطلاعیه فوق العاده کلاس شیمی آلی و عمومی(مبحث عمومی) دکتر اکبری
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
*اطلاعیه فوق العاده کلاس شیمی آلی و عمومی(مبحث عمومی) دکتر اکبری شنبه 26 بهمن ساعت 14 الی 19 برگزار میگردد.