۱۷ آبان ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 100

اطلاعیه های کلاسی روز شنبه 18 آبان 98
 
اطلاعیه های کلاسی روز شنبه 18 آبان 98
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
* شروع جنین شناسی پاییز استاد یوسف زاده،ساعت 10:30 الی 12:30 برگزار میگردد.
* شروع آناتومی( تشریح)  پاییز استاد عادلی مهر،ساعت 13 الی 16 برگزار میگردد.
* شروع بافت شناسی  پاییز استاد عادلی مهر،ساعت 17 الی 19 برگزار میگردد.