۴ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 182

اطلاعیه های کلاسی روز شنبه 5 بهمن 98
 
 
اطلاعیه های کلاسی روز شنبه 5 بهمن 98
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
* فوق العاده باکتری شناسی ارشد پاییز (ویژه کد  دوشنبه ) دکتر بلوری،ساعت 9  الی 14 برگزار میباشد.
* فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه ارشد پاییزکد  سه شنبه و  سلولی ارشد زمستان ) دکتر اقدم،13:30 الی 17 برگزار میباشد.
* فوق العاده استعداد تحصیلی دکتری (دوره دوم) استاد مدنی،17 الی 20 برگزار میباشد.