۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 85

اطلاعیه های کلاسی روز پنجشنبه 21 شهریور 98
 
  اطلاعیه های کلاسی روز پنجشنبه 21 شهریور 
* باکتری شناسی تابستان،دکتر بلوری کنسل می باشد.
* بیوشیمی تابستان،دکتر رضویان کنسل می باشد.
* زبان تابستان،استاد حیدرنیا کنسل می باشد.
* فوق العاده خون شناسی تابستان،دکتر نامجو از ساعت 14 الی 20 برگزار میگردد.