۲۲ آبان ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 114

اطلاعیه های کلاسی روز پنجشنبه 23 آبان 98
 
اطلاعیه های کلاسی روز پنجشنبه 23 آبان 98
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
* زبان ارشد پاییز استاد حیدرنیا،ساعت 12:30 الی 16 آغاز خواهد شد.
* زبان  ارشد تابستان کد پنجشنبه دکتر شاهرضا،کنسل میباشد.
* بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان،کنسل میباشد.
* بیوشیمی ارشد تابستان دکتر رضویان،کنسل میباشد.
* زبان ارشد پاییز کد پنجشنبه دکتر شاهرضا ، کنسل میباشد.