۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 221

اطلاعیه های کلاسی روز پنجشنبه 23 خرداد 98
 
  اطلاعیه های کلاس های پنجشنبه 23 خرداد
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
*کلاس نکته وتست  تغذیه ارشد استاد جلالی، کنسل می باشد.
*کلاس نکته وتست شیمی آلی وعمومی   دکتر اکبری ،کنسل می باشد.
*کلاس نکته و تست خون شناسی (کلیه کدها) دکتر نامجو،ساعت12 الی 16 برگزار میگردد.
*کلاس نکته و تست زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا،کنسل می باشد.
*کلاس نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی،کنسل می باشد.
*کلاس نکته و تست  بیوشیمی ارشد استاد عسگرخانی 29 خرداد ساعت 10  الی 17 برگزار میگردد.