۷ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 669

اطلاعیه واحد آموزش
 
 
 
 
 
 
 
 اطلاعیه واحد آموزش
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
کلیه واحدهای آموزشگاه دکتر خلیلی، درتاریخ شنبه8 تیر ماه  تعطیل میباشد.