۲۳ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 151

اطلاعیه کلاس  روز دوشنبه 24 تیر ماه  واحد انقلاب
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  24/04/98
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
  دارد برگزار 501 دکتر اکبری همایش ژنتیک (ویژه کلیه کدها) 20- 11
  دارد برگزار 302 دکتر بلوری همایش باکتری 18- 10
  - برگزار 301 استاد عادلی مهر نکته و تست آناتومی 19-17
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402- 403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                      66568621 – 021                          داخلی 3                            
        آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                    https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
           آدرس سایت :                                    www.dkg.ir