۲۷ دی ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 147

اطلاعیه کنسلی کلاس بیوشیمی ارشد پاییز (کد شنبه) دکتر محمد نژاد
اطلاعیه کنسلی کلاس بیوشیمی ارشد پاییز (کد شنبه) دکتر محمد نژاد
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
*کلاس بیوشیمی ارشد پاییز (کد شنبه)دکتر محمدنژاد ،شنبه 28 دی ماه کنسل میباشد.