۱۴ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 745

افرادی که موفق به ثبت نام آزمون ارشد بهداشت نشده اند

افرادی که موفق به ثبت نام آزمون ارشد بهداشت نشده اند

افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند از تاریخ 11 لغایت 14 اسفند ماه 94 می توانند ثبت نام نمایند.