۹ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 995

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
 
نام کلاس نام استاد شروع پایان تعداد ساعات زمان
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 20 فروردین اواخر اردیبهشت 25 سه شنبه 20-15
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 20 فروردین اواخر اردیبهشت 25 جمعه 20-16
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 20 فروردین اواخر اردیبهشت 25 جمعه 12-8
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 20 فروردین اواخر اردیبهشت 25 شنبه 20-16
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 20 فروردین اواخر اردیبهشت 25 دوشنبه 20-16
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی اردیبهشت اردیبهشت 16 چهارشنبه 13-9
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی اردیبهشت اردیبهشت 16 پنجشنبه 16-30/12
بیوشیمی( پاییز) استاد عسگرخانی اردیبهشت اردیبهشت 16 پنجشنبه 12-8
بیوشیمی(پاییز) استاد عسگرخانی اردیبهشت اردیبهشت 16 پنجشنبه 20-16
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی اردیبهشت نیمه خرداد 20 دوشنبه 20-17
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی اردیبهشت هفته اول خرداد 20 جمعه 12-8
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی اردیبهشت نیمه خرداد 20 چهارشنبه 20-17
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی اردیبهشت هفته اول خرداد 20 جمعه 20-16
باکتری شناسی(تابستان) استاد رضازاده 16 دی 19 اسفند 16 پجشنبه 20-16
(یک هفته درمیان)
باکتری شناسی(پاییز) استاد رضازاده اردیبهشت اردیبهشت 16 پنجشنبه 16-30/12
باکتری شناسی(پاییز) استاد بلوری اردیبهشت پایان خرداد 24 دوشنبه 20-17
باکتری شناسی(تابستان) استاد بلوری اردیبهشت پایان خرداد 24 چهارشنبه 20-17
سلولی و مولکولی(تابستان) دکتر بهروزی اقدم اول اردیبهشت اواخر اردیبهشت 16 سه شنبه 13-9
سلولی و مولکولی(تابستان) دکتر بهروزی اقدم اول اردیبهشت اواخر اردیبهشت 16 پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم اول اردیبهشت اواخر اردیبهشت 16 پنجشنبه 45/15-15/12
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم اول اردیبهشت اواخر اردیبهشت 16 سه شنبه 18-14
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم اول اردیبهشت اواخر اردیبهشت 16 جمعه 16-30/12
فیزیولوژی وتغذیه ورزشی(پاییز) دکتر صالحیان هفته آخر اسفند هفته آخر فروردین 8 پنجشنبه 12-8
آسیب شناسی وحرکات اصلاحی(پاییز) دکتر حسینی هفته اول اردیبهشت هفته دوم اردیبهشت 8 پنجشنبه 20-16
آمار،سنجش واندازه گیری(پاییز) دکتراسلامی نیمه فروردین پایان فروردین 6 پنجشنبه 16-13
شیمی آلی و عمومی(پاییز) دکتر اکبری اردیبهشت اواسط خرداد 30-25 پنجشنبه 12-8
خون شناسی و بانک خون دکتر نامجو اردیبهشت خرداد 32 پنجشنبه 12-8
یا پنجشنبه 20-16
تغذيه و رژیم درمانی(تابستان) دكتر محمدزاده اعلام میشود اعلام میشود --- پنجشنبه 30/20-30/14
تغذيه و رژیم درمانی(پاییز) دكتر محمدزاده اعلام میشود اعلام میشود --- پنجشنبه 14-8
فیزیولوژی* دکتر قاسمی اردیبهشت خرداد 36 شنبه 20-14
ژنتيك پایه و پزشکی (تابستان) دکتر اكبري اردیبهشت اردیبهشت 12 جمعه 12-8
ژنتيك پایه و پزشکی (پاییز) دکتر اكبري اردیبهشت اردیبهشت 12 جمعه 16-30/12
ویروس شناسی(پاییز) دکتر یزدانی اردیبهشت نیمه خرداد 18 چهارشنبه 20-17
مجموعه زیست وزارت شناسی وزارت علوم(پاییز) استاد طبیب زاده هفته اول اردیبهشت هفته اول اردیبهشت 4 چهارشنبه 16-13
زیست عمومی(پاییز) استاد طبیب زاده اردیبهشت پایان اردیبهشت 10 چهارشنبه 19-16
زیست جانوری(پاییز) استاد حیدریان اردیبهشت اواسط اردیبهشت 8 جمعه 12-9
بیوفیزیک(پاییز) دکترآذریان 15 فروردین 15 اردیبهشت 16 پنجشنبه 20-16
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی(پاییز) دکتر سردارآبادی اردیبهشت هفته سوم اردیبهشت 18 چهارشنبه 20-14
فیزیک عمومی(پاییز) دکتر اسدی اردیبهشت نیمه اردیبهشت 8 پنجشنبه 16-30/12
فیزیک اتمی وهسته ای(پاییز) دکتر اسدی اردیبهشت نیمه اردیبهشت 8 پنجشنبه 19-16
سم شناسی(پاییز) دکتر رجب نیا هفته اول اسفند نیمه اردیبهشت 21 پنجشنبه 16-13
داروشناسی (رشته سم شناسی)(پاییز) دکتر رجب نیا هفته اول اسفند نیمه اردیبهشت 21 پنجشنبه 12-9
کلیات بهداشت(پاییز) دکتر خسروی اسفند پایان اسفند 12 یکشنبه 18-16
اصول و مبانی مدیریت(پاییز) دکتر خسروی اسفند پایان اسفند 12 چهارشنبه 18-16
سازمان مدیریت بهداشت ودرمان(پاییز) دکتر خسروی اسفند پایان اسفند 12 یکشنبه 20-18
اقتصاد بهداشت(پاییز) دکتر خسروی اسفند پایان اسفند 12 چهارشنبه 20-18
پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) استاد حیدری اردیبهشت هفته سوم اردیبهشت 24 جمعه 16-8
نوزادان و مراقبتها(پاییز) استاد عسگرخانی اردیبهشت هفته دوم اردیبهشت 8 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
بیماریهای داخلی وجراحی مامایی(پاییز) استاد عسگرخانی اردیبهشت هفته دوم اردیبهشت 8 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
جنین شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی اردیبهشت اردیبهشت 9 جمعه 15-12
بافت شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی اردیبهشت اردیبهشت 9 دوشنبه 20-17
آناتومی(تشریح)(پاییز) دکتر عبدالهی اواسط اردیبهشت خرداد 20 جمعه 12-8
ریاضی عمومی(پاییز) استاد طباطبایی اردیبهشت هفته اول خرداد 16 جمعه 30/19-30/16
زبان(پاییز) استاد حیدرنیا اردیبهشت خرداد 24-20 پنجشنبه 20-16
زبان(پاییز) استاد حیدرنیا اردیبهشت خرداد 24-20 پنجشنبه 12-8
زبان(تابستان) استاد حیدرنیا 5 اسفند خرداد 24-20 پنجشنبه 16-30/12
زبان(پاییز) مهندس يعقوبي ---- ---- --- 2 جلسه آخر کلاس رو نکته وتست کار میکند.
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا اردیبهشت خرداد 32 پنجشنبه 20-16
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا اردیبهشت خرداد 32 جمعه 12-8
زبان(تابستان) دکتر شاهرضا 7 بهمن 15 خرداد 32 پنجشنبه 16-30/12
زبان (تابستان) دکتر شاهرضا 8 بهمن 15 خرداد 32 جمعه 16-30/12
زبان(پاییز) استاد فخر اول بهمن پایان اسفند 28 شنبه 13-9
 
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاسها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.
شعبه انقلاب         02166568621     ( داخلی 1)
شعبه میرداماد        02122856620