۱۶ بهمن ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2707

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
 
نام کلاس نام استاد شروع پایان تعداد ساعات هزینه کلاس هزینه جزوه زمان
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 22 فروردین 26 اردیبهشت 25 000/180 000/20 سه شنبه 20-15
;بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 25 فروردین 29 اردیبهشت 25 000/180 000/20 جمعه 20-16
;بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 25 فروردین 29 اردیبهشت 25 000/180 000/20 جمعه 12-8
;بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 19 فروردین 23 اردیبهشت 25 000/180 000/20 شنبه 20-16
;بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 21 فروردین 25 اردیبهشت 25 000/180 000/20 دوشنبه 20-16
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی 13 اردیبهشت 3 خرداد 16 000/180 000/20 چهارشنبه 13-9
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 000/180 000/20 پنجشنبه 16-30/12
بیوشیمی( پاییز) استاد عسگرخانی 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 000/180 000/20 پنجشنبه 12-8
بیوشیمی(پاییز) استاد عسگرخانی 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 000/180 000/20 پنجشنبه 20-16
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی 4 اردیبهشت 8 خرداد 20 000/180 000/20 چهارشنبه 17-14
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی 1 اردیبهشت 5 خرداد 20 000/180 000/20 جمعه 12-8
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی 6 اردیبهشت 17 خرداد 20 000/180 000/20 دوشنبه 17-14
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی 1 اردیبهشت 5 خرداد 20 000/180 000/20 جمعه 20-16
باکتری شناسی(تابستان) استاد رضازاده 16 دی 19 اسفند 16 000/180 000/20 پنجشنبه 20-16
(یک هفته درمیان)
باکتری شناسی(پاییز) استاد رضازاده 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 000/180 000/20 پنجشنبه 16-30/12
باکتری شناسی(پاییز) استاد بلوری 4 اردیبهشت 22 خرداد 24 000/180 000/20 دوشنبه 20-17
باکتری شناسی(تابستان) استاد بلوری 16 فروردین 3 خرداد 24 000/180 000/20 چهارشنبه 20-17
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 12 اردیبهشت 2 خرداد 16 000/180 000/20 سه شنبه 13-9
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 000/180 000/20 پنجشنبه 16-30/12
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 8 اردیبهشت 29 اردیبهشت 16 000/180 000/20 جمعه 16-30/12
فیزیولوژی وتغذیه ورزشی(پاییز) دکتر صالحیان 17 فروردین 24 فروردین 8 000/180 000/10 پنجشنبه 12-8
آسیب شناسی وحرکات اصلاحی(پاییز) دکتر حسینی 24 فروردین 24 فروردین 6 000/180 000/10 پنجشنبه  18-12
آمار،سنجش واندازه گیری(پاییز) دکتراسلامی 18 فروردین ----- --- 000/180 000/10 جمعه 11-8
شیمی آلی و عمومی(پاییز) دکتر اکبری 14 اردیبهشت 25 خرداد 30-25 000/180 000/20 پنجشنبه 12-8
خون شناسی و بانک خون دکتر نامجو 14 اردیبهشت 1 تیر 32 000/250 000/20 پنجشنبه 12-8
تغذيه و رژیم درمانی(تابستان) دكتر محمدزاده 17 فروردین --- --- 000/250 000/50 پنجشنبه 16-30/12
تغذيه و رژیم درمانی(پاییز) دكتر محمدزاده 17 فروردین --- --- 000/250 000/50 پنجشنبه 16-30/12
فیزیولوژی* دکتر قاسمی 20 فروردین 28 خرداد -- 000/250 000/20 یکشنبه 20-14
ژنتيك پایه و پزشکی (تابستان) دکتر اكبري 15 اردیبهشت 29 اردیبهشت 12 000/180 000/20 جمعه 12-8
ژنتيك پایه و پزشکی (پاییز) دکتر اكبري 15 اردیبهشت 29  اردیبهشت 12 000/180 000/20 جمعه 16-30/12
ویروس شناسی(پاییز) دکتر یزدانی 6 اردیبهشت 10 خرداد 18 000/180 000/10 چهارشنبه 20-17
زیست جانوری(پاییز) استاد حیدریان 15 اردیبهشت 22 اردیبهشت 8 000/180 000/10 جمعه 12-9
بیوفیزیک(پاییز) دکترآذریان 17 فروردین 14 اردیبهشت 16 000/180 000/10 پنجشنبه 20-16
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی(پاییز) دکتر سردارآبادی 6  اردیبهشت 20 اردیبهشت 18 000/180 000/10 چهارشنبه 20-14
فیزیک عمومی(پاییز) دکتر اسدی 14 اردیبهشت 21 اردیبهشت 8 000/180 000/10 پنجشنبه 16-30/12
فیزیک اتمی وهسته ای(پاییز) دکتر اسدی 14 اردیبهشت 21 اردیبهشت 8 000/180 000/10 پنجشنبه 19-16
سم شناسی(پاییز) دکتر رجب نیا 5 اسفند 14 اردیبهشت 21 000/180 000/10 پنجشنبه 16-13
داروشناسی (رشته سم شناسی)(پاییز) دکتر رجب نیا 5 اسفند 14 اردیبهشت 21 000/180 000/10 پنجشنبه 12-9
کلیات بهداشت(پاییز) دکتر خسروی اعلام میشود اعلام میشود --- 000/180 000/10 یکشنبه 18-16
اصول و مبانی مدیریت(پاییز) دکتر خسروی 8 اسفند 22 اسفند 6 000/180 000/10 چهارشنبه 18-16
سازمان مدیریت بهداشت ودرمان(پاییز) دکتر خسروی 11 اسفند          25 اسفند 6
 
000/180 000/10 یکشنبه 20-18
اقتصاد بهداشت(پاییز) دکتر خسروی اعلام میشود اعلام میشود --- 000/180 000/10 چهارشنبه 20-18
پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) استاد حیدری 1 اردیبهشت 22 اردیبهشت 24 000/180 000/10 جمعه 16-8
نوزادان و مراقبتها(پاییز) استاد عسگرخانی 1 اردیبهشت 29 اردیبهشت 8 000/180 000/10 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
بیماریهای داخلی وجراحی مامایی(پاییز) استاد عسگرخانی 15 اردیبهشت 12 خرداد 8 000/180 000/10 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
جنین شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 1 اردیبهشت 29 اردیبهشت 9 000/180 000/10 جمعه 15-12
بافت شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 4 اردیبهشت 18 اردیبهشت 9 000/180 000/10 دوشنبه 20-17
آناتومی(تشریح)(پاییز) دکتر عبدالهی 15اردیبهشت 19 خرداد 20 000/180 000/10 جمعه 12-8
ریاضی عمومی(پاییز) استاد طباطبایی 1 اردیبهشت 12 خرداد 16 000/180 000/10 جمعه 30/19-30/16
زبان استاد حیدرنیا 21 اردیبهشت 1 تیر 20 000/180 000/10 پنجشنبه 14-9
زبان(پاییز) مهندس يعقوبي ---- ---- --- --- --- (2 جلسه پایانی کلاس)
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا 31 فروردین 25 خرداد 32 000/180 000/10 پنجشنبه 20-16
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا 1 اردیبهشت 26 خرداد 32 000/180 000/10 جمعه 12-8
زبان(تابستان) دکتر شاهرضا 7 بهمن 21 اردیبهشت 32 000/180 000/10 پنجشنبه 16-30/12
زبان (تابستان) دکتر شاهرضا 8 بهمن 22 اردیبهشت 32 000/180 000/10 جمعه 16-30/12
زبان(پاییز) استاد فخر 2 بهمن 14  اسفند 28 000/180 000/10 شنبه 13-9
 
 
 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاسها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.
شعبه انقلاب         02166568621     ( داخلی 1)
شعبه میرداماد        02122856620