۲۶ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 1198

برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98

برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98
 
نام درس استاد روز و ساعت تاریخ برگزاری
جنین  شناسی* دکتر مجید پور چهارشنبه 8 الی 18 21 فروردین
بافت شناسی* دکتر مجید پور پنجشنبه 8 الی 18 22 فروردین
فیزیولوژی غدد* دکتر  مجید پور جمعه 8 الی 18 23 فروردین
ایمنی شناسی دکتر خلیلی جمعه  8صبح الی16 23 فروردین
فارماکولوژی* دکتر رحیم زادگان جمعه 12 الی 20 23 فروردین
نورو فارماکولوژی دکتر رحیم زادگان جمعه 12 الی 20 23 فروردین
نانوفناوری پزشکی دکترسردارآبادی جمعه 18-9 23 فروردین
بیوشیمی دکتر محمدنژاد پنجشنبه 9 الی 16 29 فروردین
سم شناسی دکتر رحیم زادگان پنجشنبه 12 الی 20 29 فروردین
درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتر رحیم زادگان جمعه 12 الی 20 30  فروردین
سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم جمعه 9  الی 17 30 فروردین
نورو فیزیولوژی* دکتر حسینی جمعه 12 الی 16 30 فروردین
نورو آناتومی* دکتر حسینی جمعه 12 الی 16 6 اردیهشت
قارچ شناسی دکتر فلاح شنبه 14 الی 20 31 فروردین
کارگاه استعداد تحصیلی استاد مروج شنبه و یکشنبه
9 الی 20
31 فروردین
1 اردیبهشت
تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی دوشنبه و سه شنبه 9 الی 17 2 و3 اردیبهشت
میکروب شناسی پزشکی دکتر  بلوری چهارشنبه  9 الی 16 4 اردیبهشت
خون شناسی دکتر نامجو چهارشنبه 9 الی 16 4 اردیبهشت
ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکترذکری جمعه 9 الی 14 6 اردیبهشت
شیمی دارویی دکتر وفادار نژاد پنجشنبه 12 الی 18 5 اردیبهشت
استعداد تحصیلی استاد مدنی پنجشنبه 9 الی 17 5 اردیبهشت
انگل شناسی دکتر رییسی جمعه 9 الی 16 6 اردیبهشت
استعداد تحصیلی * استاد مروج پنجشنبه 14 الی 20
جمعه 9 الی 20
5 اردیبهشت
6 اردیبهشت
ویروس شناسی دکتر یزدانی شنبه 14 الی 18 7 اردیبهشت
فارماسیوتیکس دکتر جاویدی اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود
فارماکوگنوزی دکتر نوروزی اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود
فیزیولوژی دکتر شیخعلیشاهی اعلام میشود متعاقبا اعلام میشود