۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 803

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 29 خرداد

دوشنبه  29/03/96
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

302

دکتر خلیـلی

نکته و تست ایمنی شناسی (پاییز) *

17-13:30

اسفند

دکتر قاسمی

نکته و تست فیزیولوژی (پاییز)*

20-15

کنسل

استاد بلـوری

نکته و تست باکتــری شـناسی (پاییز و زمستان)**

20- 15

اسفند B

دکتر حسینی

مصاحبه مقطع دکتری 

19- 16