۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 319

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز شنبه 14 بهمن


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز شنبه 14 بهمن
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
9-13 ژنتیک زمستان استاد مجرد 302 برگزار
14 - 12 خصوصی جنین شناسی دکتر شیرازی 301 برگزار
14-20 فیــزیـولـــوژی  پاییـز دکتر قاسمی 501 برگزار
14-20 خصوصی آناتومی دکتر شیرازی 301 برگزار
14-20 فوق العاده بارداری و زایمان پاییز دکتر قوام پور 401 برگزار
20- 15:30 فیزیولوژی ورزشی/ بیوشیمی ورزشی دکتری دکتر صالحیان 403 برگزار
20- 16 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد - کنسل
20 - 16 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد 302 برگزار
20- 18 فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) استاد عبدی 503 برگزار