۱۱ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 954

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 8-12
302 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 15-19
301 استاد روحی گرامر و رفع اشکال 15-19برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94