۴ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1235

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 12-8
اسفند B استاد عسگرخانی فوق العاده بیوشیمی  ( کد پنج شنبه ) 17-13
کنسل دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-9
301 استاد روحی گرامر و رفع اشکال 19-15
تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 6 مهر 94