۲۳ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1187

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 24 آذر 94

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 24 آذر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 8-11:30
اسفند B دکتر رجب نیا فارماکولوژی( آزمون ارزشیابی علوم دارویی) 16_8
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 9-12
شروع از دی ماه* دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 9-13
301 دکتر توکل خصوصی بهداشت،تغذیه و تنظیم 10-12
اسفند B دکتر سعادتمند فیزیک اتمی(پاییز) 13-16
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) 14-18
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 15-20
اسفند B دکتر سعادتمند فیزیک عمومی ( پاییز ) 16-19
اسفند C استاد کریمی MHLE/MCHE 16:30-19:30