۲ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1044

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 3 آذر 94

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 3 آذر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 8-11:30
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 9-12
شروع از اواخر آذر ماه* دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 9-13
301 دکتر توکل خصوصی بهداشت،تغذیه و تنظیم 10-12
اسفند B دکتر تقی نواز فیزیک اتمی(پاییز) 13-16
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) 14-18
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 15-20
اسفندA استاد فخر زبان TOFEL 15:30-16:30
اسفند B دکتر تقی نواز فیزیک عمومی ( پاییز ) 16-19