۸ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1016

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 9 تیر 94



برنامه کلاسهای روز سه شنبه 9 تیر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکـتر آقاگـلی فوق العاده شیمی تجزیه دستگاهی 12:30-9:30
302 دکتر جعفرنژاد فوق العاده بیوشیمی 20-16










تصویر برنامه کلاسهای روز سه شنبه 9 تیر 94