۸ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1363

برنامه کلاسهای روز شنبه 9 مهر 94

برنامه کلاسهای روز شنبه 9 مهر 94
 
ساعت درس استاد کلاس
9-13 زبان (پاییز) استاد روحی اسفند B
9-19 همایش ایمنی (دکتری) دکتر خلیلی اسفند A
14-20 فیزیولوژی ( پاییز) دکتر قاسمی 302
14-17 پرستاری کودکان(پاییز) دکتر خوش  نوا اسفند C
15-20 بیوشیمی (تابستان) دکتر محمدنژاد 301
16-20 بیوشیمی (پاییز) دکتر محمدنژاد شروع از آذرماه
17-20 پرستاری مادران و نوزادان(پاییز) دکتر رزقی فر اسفند B