۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1631

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 1 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیـمی(تابستان) 9-13
302 دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی(دکتری) 9-13
اسفندA دکتر خلیـلی ایمـنی (تابستان) 14-17
302 دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
301 دکتر محمدنژاد فوق العاده بیوشیمی دوره دوم(دکتری) 15-20
اسفند C دکتر عباسی فوق العاده اپیدمیولوژی 16:30-19