۲۵ مرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 155

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی 301 برگزار - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 501 برگزار ساختار DNA & RNA -
16 – 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 302 برگزار - -
20 - 16 ایمنی تابستان استاد صفدریان 301 برگزار کتاب نکته و پرسش -
20 – 16 ژنتیک پایه و پزشکی تابستان دکتر اکبری 302 برگزار - -