۲۷ مهر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 294

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 28 مهرماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 28 مهرماه
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار اسفند E دکتر خلیلی ایمنی شناسی (تابستان) 12 - 8
برگزار اسفند A دکتر اکبری ژنتیک (تابستان) 12 - 8
برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان (تابستان) 12 - 8
برگزار 301 استاد تیموری همایش پرستاری کودکان 13- 10
برگزار 302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان) 16 – 12:30
برگزار 301 استاد حیدری همایش پرستاری داخلی و جراحی 17 - 14
برگزار 302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان) 20- 16