۲۴ دی ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 139

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 25 دی

 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 25 دی
 
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 302 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
برگزار 301 دکتر عبدالهی خصوصی آناتومی (علوم پایه) 14 - 11
کنسل - استاد اسماعیلی خصوصی زبان 14:30_ 13
-- 503 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 15:30 -14
برگزار 403 دکتر عبدالهی آناتومی (لیسانس به پزشکی) 14 -17
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنــی پاییز 17- 14
برگزار 401 استاد کریمی MHLE/ MSRT دوره چهارم 19:30- 16
برگزار 301 دکتر شیرازی خصوصی آناتومی 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد بیوشیمی پاییز 20- 16
2 بهمن - استاد برزگر بیوشیمی ( لیسانس به پزشکی) 19 - 17
برگزار 403 دکتر عبدالهی بافت شناسی پاییز 20- 17
برگزار 302 دکتر بلوری باکتـــری پاییز 20- 17
2 بهمن ماه - دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 – 17:30