۶ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 584

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 7 اسفند ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  07/12/96
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
کنسل - استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13- 10
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار 403 دکتر عبدالهی آناتومی لیسانس به پزشکی 16-14
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنــی پاییز 17- 14
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد بیوشیمی پاییز 20- 16
برگزار 403 دکتر عبدالهی بافت شناسی پاییز 20- 17
برگزار 302 دکتر بلوری باکتری شناسی  پاییز 20- 17
کنسل - دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 17:30