۱۱ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 410

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 14 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 14 دی
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 18 - 14
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی( تابستان) * 16- 14:30
اسفند C دکتر میرجلالی انگل شناسی (دکتری) * 20- 16
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی( دکتری)* 20- 16