۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 138

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 25 اردیبهشت
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 25 اردیبهشت
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 302 دکتر اقدم u نکته و تست سلولی و مولکولی (تابستان و پاییز) 17:30 -13:30
برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16