۲۷ مهر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 215

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 29 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 29 مهر
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
12 - 8 نوروفیزیولوژی دکتری دکتر حسینی - شروع اعلام میشود
16- 12:30 نورو آناتومی دکتری دکتر حسینی _ شروع اعلام میشود
16- 14 اصول و روش های اپیدمیولوژی  دکتری دکتر علیمحمدی _ شروع اعلام میشود
20 - 14 فیزیولوژی  ( ارشد و دکتری) دکتر قاسمی اسفند E برگزار
18- 16 اپیدمیولوژی بیماری های شایع کشور دکتری دکتر علیمحمدی - شروع اعلام میشود
17:30 - 16 دپارتمان زبان (ترمیک NORMAL)  استاد اسماعیلی - شروع اعلام میشود
20- 16 استعداد تحصیلی دکتری دکتر وکیلی 302 برگزار
20- 16 نورو فارماکولوژی دکتری دکتر حسینی - شروع اعلام میشود
19- 17:30 دپارتمان زبان (ترمیکADVANCE)  استاد اسماعیلی - شروع اعلام میشود