۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 820

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه ٧ ارديبهشت

 

ساعت

درس

استاد

کلاس

12- 8

شیمی آلی و عمومیپاییز)*

دکتر اکبری

اسفند A

12- 8

خون شناسی(دکتری) *

دکتر نامجو

301

12- 8   

بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری*

دکتر محمدنژاد

اسفند B

12- 8

ژنتیک تخصصی (دکتری) *

دکتر اکبری

اسفند C

14- 8

تغذیه و رژیم درمانی(تابستان و پاییز**

دکتر محمدزاده

302

19- 9

فوق العاده شیمی دارویی (دکتری)*

دکتر محبوبی

اسفـند F

16- 12:30

نکته و تست زبان ( ادغام دو کد تابستان) *

دکتر شاهرضا

کنسل

16- 14

نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی(تابستان و پاییز**

دکتر محمدزاده

302

20- 16

نکته و تست زبان ( پاییز) *

دکتر شاهرضا

کنسل

20 - 16

زبان (پاییز) *

مهندس یعقوبی

14 اردیبهشت *

20 - 16

نکته و تست بیوفیزیک (ارشد و دکتری**

دکتر آذریان

اسفند B

20 - 16

فوق العاده بیماری های داخلی و جراحی (پاییز)*

استاد عسگرخانی

302