۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 752

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 1 تیر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 1 تیر
 
ساعت درس استاد کلاس
12- 8 ارزشیابی شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی 8شروع تیرماه *
12- 8 نکته و تست بیوشیمی (کد پنج شنبه تابستان، پاییز و زمستان)*** استاد عسگرخانی اسفند F
12- 8 نکته و تست خون شناسی(پاییز و تابستان) ** دکتر نامجو 301
8-15 نکته و تست شیمی آلی و عمومی (پاییز)* دکتر اکبری 302                                                                             
13- 9 زبان (ادغام کلیه کدهای تابستان)* دکتر شاهرضا اسفند E
14- 10 نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) ** دکتر محمدزاده کنسل
10-16 همایش مهندسی ژنتیک دکتر اقدم  اسفند A
12-14 ویروس شناسی(پاییز) * دکتر یزدانی اسفند B
16- 13 ارزشیابی فارماکولوژی (دکتری)* دکتر رجب نیا اسفند C
20- 14 زبان (ادغام کلیه کدهای پاییز)* دکتر شاهرضا 302
19:30 - 16 MHLE / MCHE استاد کریمی 301
20- 16 نکته و تست بیوشیمی (کد پنج شنبه تابستان ، پاییز و زمستان)*** استاد عسگرخانی اسفند F
20 – 16 نکته و تست زبان (پاییز) * مهندس یعقوبی کنسل
19:30 – 16:30 ارزشیابی داروشناسی بالینی (دکتری)* دکتر رجب نیا اسفند C