۱۹ مهر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 647

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 20 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 20 مهر
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12 - 8 سلولی و مولکولی (تابستان) دکتر اقدم 302 برگزار
8-16 تغذیه و رژیم درمانی (پاییز) دکتر محمدزاده اسفند A شروع 11 آبان
16- 12:30 زبان ( تابستان ) استاد حیدرنیا 301 برگزار
16- 12:30 زبان ( تابستان) دکتر شاهرضا 302 برگزار
20 -16 بیوشیمی (تابستان) استاد عسگرخانی اسفند C برگزار
20 -16 باکتری (تابستان و دکتری) استاد بلوری اسفند B برگزار
20 -16 خون شناسی (تابستان) دکتر نامجو 302 برگزار